De TOLAD EEN NIEUWE VORM VAN AS VERSTROOIEN

Wat kunt u doen met de as van een dierbare na de crematie? 

Verstrooien is een mogelijkheid, maar hoe dan, en waar? De TOLAD vormt het antwoord op de eerste vraag. Met de TOLAD krijgt het verstrooien van as een geheel nieuwe betekenis.

De TOLAD is een wandelstaf die gevuld is met de as van een dierbare. Bij elke stap die ermee wordt gezet kan er een kleine hoeveelheid as aan de onderkant van de staf worden losgelaten. De TOLAD maakt het dus mogelijk om tijdens een wandeling geleidelijk as te verstrooien. Op deze manier gebeurt dat subtiel, waardig en is het veilig voor alle weersomstandigheden.

Stap voor stap afscheid nemen
 
Op een zelf-gekozen moment en plaats kunnen de nabestaanden een wandeltocht met de TOLAD maken. Bijvoorbeeld over een pad waar mogelijk dierbare herinneringen aan de overledene liggen. Een pad met betekenis. De TOLAD gaat van hand tot hand, waarbij met elke stap de verhalen, gedachten en herinneringen worden gedeeld. Bij elke stap wordt een beetje as verstrooid en wordt de TOLAD lichter.

De wandeling met de TOLAD is een mooi ritueel, waarbij de as van de overledene met respect, aandacht en betrokkenheid wordt verspreid. Een ritueel van deze tijd, met de Totem Of Life And Death, de TOLAD. 


Persoonlijk ritueel
 
De TOLAD is een middel om een eigen ritueel rond de verstrooiing te creëren. Dit ritueel kan worden ingericht zoals men zelf wil. Vaak wordt de wandeling gemaakt met meerdere mensen, zodat iedereen aan de verstrooiing kan bijdragen.

Naarmate de TOLAD lichter wordt kunnen ook kinderen een stap zetten. De kartonnen TOLAD One kan makkelijk beplakt worden met briefjes, tekeningen en teksten.

Er is veel mogelijk tijdens de wandeling. Gaande de route kan er bijvoorbeeld een moment worden gekozen om in een kring te zitten en verhalen te vertellen. Het is ook mogelijk met de TOLAD One een deel van de as in Nederland en een deel in het buitenland te verstrooien. 

De uitvaartondernemer kan helpen om de wandeling in te richten. Er is altijd volledige controle over de wandeling, ook na een aantal stappen kan de wandeling afgebroken worden en later vervolgd.


Herdenkingspagina en App
 
De plek waar de wandeling is gemaakt zou nooit vergeten moeten worden. Daarom is er de gratis TOLAD-app voor smartphone, die het mogelijk maakt de wandeling vast te leggen.

De route is vervolgens terug te vinden op een persoonlijke en afgeschermde pagina, die met iedereen kan worden gedeeld. Op deze wijze kunnen nabestaanden, ook zij die niet aanwezig konden zijn, de wandeling alsnog maken en de herinneringen opnieuw ophalen.


Waar mag u lopen met de TOLAD?
 
Als u gaat lopen met de TOLAD dan is er sprake van een zogenaamde incidentele as verstrooiing. De regelgeving in uw gemeente geeft uitsluitsel waar u wel en niet mag lopen.

Soms is toestemming nodig van de gemeente. Deze toestemming krijgt u in de praktijk vrijwel altijd. Als de gemeente niets geregeld heeft dan mag verstrooiing in principe overal plaatsvinden. Gaat u lopen op een terrein dat geen eigendom is van de gemeente (maar bijvoorbeeld van Natuurmonumenten of 
Staatsbosbeheer) dan heeft u in beginsel toestemming van de eigenaar nodig.

Uw uitvaart begeleider is vaak op de hoogte van de plaatselijke regelgeving.

TOLAD Bestellen---->